لطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ما در ميان بگذاريد:

FamilyMeeting at LetsMeet dot ca

بسم الله مجريها و مرساها

ديدارهاي خانوادگي

برنامه عزاداري حضرت فاطمه زهرا (ع)

برنامه عزاداري حضرت فاطمه (ع)

 

بدينوسيله برنامه عزاداري ايام فاطميه دوم بدين شرح اعلام مي گردد:

 

 

شنبه  هفتم ماه مي

زمان

منزل آقاي دكتر شفيعي (مشاهده آدرس)

مكان:

ساعت ١٢

شروع برنامه:

زيارت عاشورا

زيارت حضرت زهرا

نماز جماعت

سخنراني جناب آقاي حسيني نسب

عزاداري

صرف ناهار

برنامه:

شنبه  و یکشنبه /هفتم و هشتم ماه مي

زمان

منزل آقاي گودرزی

مكان:

ساعت هشت شب

شروع برنامه:

زيارت حضرت زهرا

نماز جماعت

سخنراني جناب آقاي میلانی

عزاداري

صرف شام

برنامه: